Polska Liga Klubow

nie zalogowany

Polska Liga Klubów 1921 [historia]-HISTORYCZNE TABELE-

Białostocki ZOPN
Kielecki/Zagłębiowski ZOPN
Krakowski ZOPN
Lubelski ZOPN
Lwowski ZOPN
Łódzki ZOPN
Toruński/Pomorski ZOPN
Poznański ZOPN
Śląski ZOPN
Warszawski ZOPN-PARTNERZY-

sensiman.net

swos.pl

goxo.pl

Tabele rozgrywek piłkarskich w II RP w latach 1921-1939.


Toruński/Pomorski ZOPN
Łódzki ZOPN
Poznański ZOPN
Lwowski ZOPN
Śląski ZOPN
Kielecki/Zagłębiowski ZOPN
Białostocki ZOPN
Lubelski ZOPN
Warszawski ZOPN
Krakowski ZOPN

Krótka historia rozgrywek piłkarskich w II RP w latach 1921-1939.


Piłka nożna na terenach Polski ma swoje początki wraz z początkiem XX wieku. Jeszcze podczas zaborów grano w klubach polskich, najwięcej w zaborze austriackim. Tutaj też piłka nożna była najbardziej rozwinięta, z dwoma wybijającymi się ośrodkami: Lwowem i Krakowem. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie można jeszcze było przystąpić do rozgrywek z prawdziwego zdarzenia. Kraj nie miał do końca ustalonych granic, dopiero zaczynał się proces scalania ziem dawniej należących do trzech zaborców. Polski Związek Piłki Nożnej powstał w 1919 roku, i już w 1920 roku próbował zorganizować pierwsze Mistrzostwa Polski. Rozgrywki jednak nie zostały dokończone z powodu wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. Dopiero od 1921 roku możemy mówić o pierwszych pełnych rozgrywkach piłkarskich w wolnej Polsce.
Ogólna forma rozgrywek była prawie jednakowa przez całe dwudziestolecie, z jedną dużą rewolucją w 1927 roku. Jednak po przyjżeniu się szczegółom można stwierdzić, że był to bardzo bużliwy i dynamiczny okres pod względem strukturalnym. Od 1921 roku rozgrywki były prowadzone przez poszczególne Okręgowe Związki Piłki Nożnej, podległe PZPNowi. Dopiero po rozstrzygnięciach na polu lokalnym, mistrzowie poszczególnych okręgów przystępowali do rozgrywek centralnych. Początkowo PZPN zrzeszał pięć okręgów: krakowski, lwowski, warszawski, łódzki oraz poznański. W 1921 roku nie wszystkie granice Polski były jeszcze ustalone, na Śląsku trwały plebiscyty i powstania, a kresy wschodnie dopiero powstawały z niedawnej wojny z bolszewikami. Dlatego też dopiero od 1922 roku w ramach PZPNu utworzono nowe okręgi: Śląski, Wileński i Lubelski.
W 1923 z okręgu Poznańskiego wyłonił się okręg Toruński (później przemianowany na Pomorski). Nie otrzymał on jednak początkowo prawa do gry w rozgrywkach centralnych o Mistrzostwo Polski z powodu słabeko poziomu sportowego.
W 1924 roku z powodu Igrzysk Olimpijskich i uczestnictwa w niej reprezentacji Polski, postanowiono nie rozgrywać mistrzostw. W tym roku rozegrano tylko rozgrywki okręgowe, finały przekładając na rok 1925. Co ciekawe, reprezentacja Polski odpadła z Igrzysk już po pierwszym meczu...
Największa rewolucja miała miejsce w 1927 roku. Nastąpił wtedy rozłam w polskim futbolu. Większe i bogatsze kluby postanowiły stworzyć ligę centralną, z pominięciem OZPNów. Rok ten był przełomowy, i wyjątkowy w całej historii. Nie dość, że powstała pierwsza liga państwowa, to dodatkowo kluby podzieliły się na dwa obozy - popierający Ligę piłkarską i popierający dotychczasowe zasady rozgrywek (w ramach PZPN). Zatem w tym roku oprócz centralnej ligi, prawie w każdym z okręgów toczyły się równolegle dwa rodzaje rozgrywek o mistrzostwo okręgu. Na szczęście ta sytuacja nie trwała długo i już od 1928 roku ustalił się jednolity system piłkarski, utrzymany do wybuchu II Wojny Światowej. Pozostała jedna centralna liga, a dotychczasowe okręgi wyłaniały w swoim gronie mistrzów, którzy otrzymywali prawo do uczestniczenia w barażach o awans do tej ligi.
W 1928 roku powstał okręg Kielecki, jeden z dziwniejszych i najbardziej mobilnych. Był to okręg, w którym kluby z Kielc zaczęły grać dopiero od roku 1932 (wcześniej nie mogły się zorganizować w ramach jednolitych rozgrywek), prowadzący od dwóch do czterech równoległych klas A (częstochowska, sosnowiecka, radomska i kielecka). Okręg ten przeniósł w końcu swoją stolicę do Sosnowca i zmienił nazwę na Zagłebiowski OZPN (w 1938 roku).
W 1929 roku stworzono okręg Białostocki, którego kluby niechętnie były widziane w okręgach Wileńskim i Warszawskim (dalekie położenie od Wilna i Warszawy znacznie zwiększały koszty klubów z tych miast). W tym samym roku powstał również okręg Poleski, dotychczas prowadzący nieregularne rozgrywki poza strukturami PZPN.
W 1930 roku z Lwowskiego OZPNu wyodrębnił się okręg Wołyński, który poprzednie dwa sezony prowadził własne rozgrywki, jednak bez prawa uczestnictwa w barażach o awans do Ligi.
W 1934 powstał ostatni okręgowy związek - Stanisławowski. Nie obyło się i tu bez konfliktu. Dotyczył on klubów ze Stryja, które toczyły batalię o pozostanie w strukturach Lwowskich, mimo terytorialnego przynależenia do okręgu Stanisławowskiego. Kluby z tego miasta rozegrały tylko jeden pełny sezon w ramach Stanisławowskiego OZPN - 1936 (i to z pełnym sukcesem - Pogoń Stryj zdobył mistrzostwo). W 1937 roku wycofały się w trakcie rozgrywek na znak protestu, który zakończył się powodzeniem - od 1938 roku kluby te znowu grały w ramach Lwowskiego OZPN.
Ostatnie rozgrywki miały miejsce w roku 1939, jednak z wiadomych powodów nie zostały dokończone. Rozgrywki okręgowe zdążyły wyłonić swoich mistrzów, jednak ani liga ani baraże o awans się nie rozstrzygnęły.

Okres międzywojenny w futbolu był nacechowany wielką dynamiką, nie tylko samych klubów (powstawanie nowych, zmiany nazw) ale również okręgów piłkarskich. Do poszczególnych Okręgowych Związków Piłki Nożnej w różnym okresie należały różne okręgi. Najbardziej mobilnym z nich był okręg radomski, rozgrywający zawody w ramach Warszawskiego OZPNu, Lubelskiego, Kieleckiego i na końcu znowu Warszawskiego. Okręg Sosnowiecki przechodził od Krakowskiego OZPNu, następnie był w Śląskim, by w końcu współtworzyć OZPN Kielecki (stając się potem jego siedzibą).
Jakby tego było mało, w połowie lat trzydziestych niektóre okręgi (nie wszystkie naraz!) zaczęły przechodzić na tryb rozgrywek jesienno-wiosenny. Dotychczas sezon piłkarski pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Jednak Okręgowe Związki Piłki Nożnej zaczęły tworzyć Ligi Okręgowe w miejsce klas A, przechodząc właśnie na tryb obowiazujący również dzisiaj. Mimo to Liga centralna nadal grała w systemie wiosna-jesień! Doprowadziło to do tego, że spadkowicz z Ligi rozgrywał tylko pół sezonu w lidze okręgowej danego OZPNu, i specjalnie dla niego były prowadzone osobne tabele: z rozgrywkami ze spadkowiczem oraz z rozgrywkami bez spadkowicza.
W 1938 roku nastąpiło kolejne wyjątkowe wydarzenie. W związku z aneksją Czechosłowackiego Zaolzia przez Wojsko Polskie (będące konsekwencją zajęcia całej Czechosłowacji przez Rzeszę Niemiecką), kluby z tego okręgu poszerzyły skład Śląskiego OZPNu. Równocześnie prowadzone były rozmowy o powołaniu Drugiej Ligi centralnej, jednak zakończyły się niepowodzeniem.

Zróżnicowanie piłkarskie (zarówno poziomu sportowego jak i poziomu organizacyjnego) poszczególnych okręgów było ogromne. Podobnie do podziału ekonomicznego II RP na Polskę A i Polskę B, można było zrobić podział względem okręgów piłkarskich. Zdecydowanie dominowały kluby z okręgów zachodnich (może z wyjątkiem Pomorskiego OZPNu), a w tyle były kluby z Kresów Wschodnich. Najbardziej rozwiniętym okręgiem był Śląski OZPN (z największą liczbą klubów) oraz Krakowski OZPN (z czołowymi klubami Cracovią i Wisłą). Niewiele ustępowały im okręgi Lwowski, Warszawski, Łódzki i Poznański. Swego przedstawiciela w centralnych rozgrywkach miał również okręg Wileński oraz Toruński. Niektóre okręgi próbowały tworzyć jeden reprezentacyjny klub mogący reprezentować okręg w najwyższych rozgrywkach (Unia Lublin, Unia Sosnowiec), jednak bez powodzenia. Pozostałe okręgi (głównie Kresowe) nie miały za dużych szans na awans, posiadając mało klubów (tereny słabo zaludnione i zurbanizowane), które były słabo rozwinięte (głównie utrzymywane przez wojsko).
Same kluby działały na zasadach amatorskich (przynajmniej oficjalnie). Wyróżniały się tu jednak kluby wojskowe - w których grali żołnierze, oraz kluby fabryczne - sponorowane przez zakłady przemysłowe zatrudniające zawodników na fikcyjnych etatach. Dodatkowo istniały kluby mniejszości narodowych, które to mniejszości w sumie stanowili ok 30% obywateli Polski. Wyróżniały się tu liczne kluby żydowskie (nie odnoszące jednak wielkich sukcesów, mimo dobrej organizacji, finansów i wielu zwolenników), bogate kluby niemieckie (z czasem ich znaczenie spadało) oraz nieliczne kluby ukraińskie. Do tego dochodziły kluby polskie spoza granic Rzeczpospolitej, z dwoma czołowymi: Gedanią Gdańsk (z Wolnego Miasta Gdańsk) oraz Polonią Karwina (z Czeskiego Zaolzia). Polonia Karwina ostatecznie w sezonie 1938/39 po zajęciu Zaolzia przystąpiła do rozgrywek Śląskiego OZPNu, a od sezonu 1939/40 do Pomorskiego OZPNu przystąpić miała również Gedania.


Odwzorowanie relacji historycznych w grze Polska Liga Klubów 1921.

Gra komputerowa nieco upraszcza fakty historyczne, zachowując jednak wiele z jej elementów, pozwalających się wczuć w atmosferę zmienności okresu międzywojennego.
- Z powodu braku dostępu do źródeł historycznych dotyczących rozgrywek okręgowych, nie wszystkie drużyny są zaprezentowane w swoich rzeczywistych ligach, jednak ich poprawność szacujemy na ok 90%. Nie można więc tego zestawienia traktować do końca jako faktu historycznego.
- Również nie wszystkie ligi są reprezentowane. Często powstawało po dwie lub więcej grup klas A w danym okręgu, nie zawsze postanowiliśmy to odwzorowywać ze względu na grywalność. Rozgrywałoby się wtedy po prostu za mało meczy. Należy zwrócić uwagę, że bardzo dużą rolę odgrywały wtedy mecze towarzyskie. Dodatkowo raz do rozgrywek centralnych o awans do Ligi została dopuszczona drużyna z okręgu robotniczego Śląskiego - u nas ten okręg nie występuje (prawie nie mieliśmy o nim informacji) wobec czego ten fakt również został pominięty.
- Wszystkie rozgrywki od 1921 do 1939 prowadzone są w systemie wiosna-jesień. Być może w przyszłości zostanie to zmienione, w zależności od rozwoju i odzewu użytkowników.
- Brak wszystkich herbów klubów. To było chyba najtrudniejsze zadanie. Wiele drużyn nie posiada w grze herbów (wówczas pojawia się w ich miejsce piłka z tamtego okresu), jednak wiele z tych drużyn zapewne nie posiadało herbów w ogóle. Również nie wszystkie barwy mogą być prawdziwe (jednak dla kontrastu - czerwone barwy Bałtyku Gdynia są zgodne z prawdą!).
- Sezon 1924 i 1925 był rozłożony na dwa lata, tutaj również nastąpiło uproszczenie - rozgrywamy pełny sezon 1925, a 1924 po prostu pomijamy.
- W sezonie 1927 Cracovia odmówiła występów w lidze, mimo że bez problemów mogłaby tam występować. U nas jest taka możliwość, w przypadku rozpoczęcia gry od lat wcześniejszych.
Co zatem jest zgodne z historią?
- Cały system rozgrywek z podziałem na Ligę, OZPNy i klasy rozgrywkowe wraz ze zmianami w czasie całego interesującego nas okresu.
- Zachowane podziały okręgów na grupy w rozgrywkach centralnych o Mistrzostwo Polski (do roku 1927) i o awans do baraży (po roku 1927).
- Historyczne zmiany nazw klubów.
- Niektóre historyczne herby i barwy drużyn.
- Ogólna atmosfera rozgrywek!


Poniżej prezentujemy zestawienie klubów możliwych do wyboru w grze Polska Liga Klubów 1921 na przestrzeni lat 1921-1939:


Drużyny z podkreśleniem posiadają swój historyczny herb w grze.
1. FC Katowice Grzegórzecki Kraków KS Brzeziny Śląskie PKS Katowice Sokół Lublin Victoria Częstochowa
1. KS Chwałowice Gwiazda Bogucice KS Bytków PKS Lida Sokół Łódź Victoria Jarocin
1. KS Tarnowskie Góry Gwiazda Bydgoszcz KS Chełmek PKS Łuck Sokół Mosina Victoria Jaworzno
1. TS Szopienice Gwiazda Kielce KS Chorzów PKS Równe Sokół Nisko Victoria Kraków
Admira Poznań Gwiazda Lublin KS Czechowice PKS Sosnowiec Sokół Pabianice Victoria Ostrzeszów
Admira Stanisławów Gwiazda Siedlce KS Dąb Plage-Laśkiewicz Lublin Sokół Piaseczno Victoria Sosnowiec
AKS Chorzów Gwiazda Tarnów KS Gdynia Płomień Milowice Sokół Równe Victoria Września
AKS Grudziądz Gwiazda Warszawa KS Grudziądz Pocisk Rembertów Sokół Stanisławów VIS Lwów
AKS Królewska Huta Hagibor Kraków KS Roździeń Podgórze Kraków Sokół Tczew Warmia Grajewo
AKS Niwka Hagibor Przemyśl KS Sosnowiec Podilla Tarnopol Sokół Toruń Warszawianka
AKS Warszawa Hakadur Kraków KS Trzebinia Pogoń Brześć Sokół V Bydgoszcz Warta Częstochowa
AKS-Strzelec Warszawa Hakoah Będzin KSZN Rypne Pogoń Grodzisk Sokół Wilno Warta Poznań
Amator Bydgoszcz Hakoah Bielsko KSZO Ostrowiec Pogoń Katowice Sokół Zduńska Wola Warta Zawiercie
Amatorzy Kraków Hakoah Kalisz Lauda Wilno Pogoń Kraków Sokół Zgierz Wawel Kraków
Amatorzy Włodzimierz Wołyński Hakoah Kraków Lech Gniezno Pogoń Lwów Solvay Grodziec Wawel Nowa Wieś
Ascola Warszawa Hakoah Lublin Lechia Lwów Pogoń Nowy Bytom Soła Oświęcim Widzew Łódź
Astoria Bydgoszcz Hakoah Łódź Lechia Tomaszów Pogoń Poznań Soła Żywiec Wieniawa Lublin
Azotania Jaworzno Hakoah Pińsk Legia Kraków Pogoń Równe Sparta Bydgoszcz Wilja Wilno
AZS Kraków Hakoah Stanisławów Legia Krosno Pogoń Skalmierzyce Sparta Kraków WiMa Łódź
AZS Lublin Hakoah Tomaszów Legia Poznań Pogoń Stryj Sparta Lwów Wirginia Sosnowiec
AZS Lwów Hakoah Warszawa Legia Przemyśl Pogoń Warszawa Sparta Oborniki Wisła Kraków
AZS Poznań Haller Chorzów Legia Warszawa Pogoń Wilno Sparta Poznań Wisła Tczew
AZS Warszawa Haller Wielkie Hajduki Legia Wieluń Pokucie Kołomyja Sparta Warszawa Wisła Warszawa
AZS Wilno Hallerczyk Równe Legion Łomża Polna Przemyśl Sportklub Bielsko Wisłoka Dębica
Bałtyk Gdynia Hapoel Białystok Legion Tarnopol Polonia Bydgoszcz Stadion Chorzów WKS 1 ppLeg Wilno
Bałtyk Toruń Hapoel Lublin Leszczyński KS Polonia Główna Stadion Królewska Huta WKS 16 pp Tarnów
Barkochba Lubartów Hapoel Warszawa Lewart Lubartów Polonia Karwina Stadion Mikołów WKS 17 pp Rzeszów
Barkochba Łódź Hapoel Wilno Liga Poznań Polonia Kępno Stanislavovia Stanisławów WKS 22 pp Siedlce
Barkochba Radom Hasmonea Kołomyja Ligocianka Ligota Polonia Kraków Stella Gniezno WKS 28 p. SK Łódź
Barkochba Rzeszów Hasmonea Kowel Lilpopianka Warszawa Polonia Leszno Stomil Poznań WKS 31 p. SK Łódź
Barkochba Tarnów Hasmonea Lwów Lot Biała Podlaska Polonia Poznań Stradom Częstochowa WKS 4 dyon sp Brześć
Barkochba Warszawa Hasmonea Łódź Lot Dęblin Polonia Przemyśl Stryjanka Stryj WKS 4 ppleg Kielce
BBSV Bielsko Hasmonea Łuck Lublinianka Lublin Polonia Pszów Strzała Ruda WKS 42 pp Białystok
BBTS Bielsko Hasmonea Równe Lwowianka Lwów Polonia Wadowice Strzelec Kowel WKS 49 pp Kołomyja
Beskid Andrychów HCP Poznań LWS Lublin Polonia Warszawa Strzelec 22 Siedlce WKS 49pp Kobryń
Betar Drohobycz Hetman Zamość Łagiewianka Kraków Pomorzanin Toruń Strzelec Białystok WKS 6 p lotn Lwów
Biali Lwów Huragan Łódź ŁKS Łódź Poniatowski Godula Strzelec Borysław WKS 6 ppLeg Wilno
Biała Lipnik Huragan Wołomin Łobzowianka Kraków Posnania Poznań Strzelec Broszniów WKS 7 pp leg Chełm
Biały Orzeł Koźmin IKP Łódź ŁTSG Łódź Powiwoj Grudziądz Strzelec Chełm WKS 76 pp Grodno
Biały Orzeł Lwów Iskra Siemianowice Makkabi Baranowicze PPW Grudziądz Strzelec Cieszyn WKS 77 pp Lida
Bieg Łódź Jagiellonia Białystok Makkabi Białystok PPW Katowice Strzelec Czerwionka WKS 78 pp Baranowicze
Bielarnia Kalisz Janina Złoczów Makkabi Brześć Proch Pionki Strzelec Janowa Dolina WKS 82 pp Brześć
Bieżanowianka Kraków Jaroslavia Jarosław Makkabi Chełm Proch Zagożdżon Strzelec Kalisz WKS 85 pp Nowa Wilejka
BKS Biała Jedność Michałkowice Makkabi Grodno Prołom Stanisławów Strzelec Kielce WKS 9 baon tel Brześć
BKS Bochnia Jedność Popielów Makkabi Jasło Prosna Kalisz Strzelec Lwów WKS 9 pac Siedlce
Blask Poznań Jedność Stanisławów Makkabi Kielce Przyszłość Włochy Strzelec Łagiewniki WKS 9 pp leg Zamość
Blask Starołęka Jedność Toruń Makkabi Kraków PTC Pabianice Strzelec Łuck WKS Brześć
Błękitni Kraków Jehuda Tarnopol Makkabi Lublin PWATT Warszawa Strzelec Łuków WKS Chełm
Błyskawica Kopalnia Emma JKS Jarosław Makkabi Łomża PZL Warszawa Strzelec Nowy Sącz WKS Dęblin
Boruta Zgierz Junak Drohobycz Makkabi Łódź Radomianka Radom Strzelec Piekary WKS Dubno
Brda Bydgoszcz Jutrzenka Brześć Makkabi Mielec Raków Częstochowa Strzelec Radom WKS Grodno
Broń Radom Jutrzenka Kraków Makkabi Radom Raz Dwa Trzy Stanisławów Strzelec Siedlce WKS Grudziądz
Brygada Częstochowa Jutrzenka Lwów Makkabi Równe Reduta Warszawa Strzelec Sieradz WKS Inowrocław
Brynica Czeladź Jutrzenka Tarnów Makkabi Sosnowiec Rekord Lwów Strzelec Szarlej WKS Jarosław
Burza Pabianice Jutrznia Białystok Makkabi Suwałki Resovia Rzeszów Strzelec Wilno WKS Kielce
Bystrzyca Nadwórna Jutrznia Lublin Makkabi Warszawa Rewera Stanisławów Sturm Bielsko WKS Kowel
Bzura Chodaków Jutrznia Poznań Makkabi Wilno RKS Czechowice Syrena Warszawa WKS Krasnystaw
Chojniczanka Chojnice Jutrznia Radom Maraton Poznań RKS Lublin Szczakowianka Szczakowa WKS Lublin
Ciszewski Bydgoszcz Kabel Bydgoszcz Marymont Warszawa RKS Lwów Szkoła Oficerska Bydgoszcz WKS Łączność Brześć
CKS Czeladź Kabel Kraków Mazovia Mińsk Mazowiecki RKS Radom SKS Szamotuły WKS Łódź
CKS Częstochowa Kadimah Borysław Metal Lwów RKS Rawicz Sztern Lublin WKS Łuck
Concordia Knurów Kadimah Rzeszów Metal Tarnów RKS Ruda Szturm Łódź WKS Równe
Concordia Murowana Goślina Kadmiah Łódź MKS Moszczenica RKS-Strzelec Rawicz Szturm Skierniewice WKS Tarnowskie Góry
Concordia Piotrków Kadra Rembertów Mniszek Grudziądz Roździeń-Szopienice Szyby Jankowice WKS Toruń
Cracovia Kraków Kania Gostyń MP Wodzisław Śląski Ruch Brześć ŚKS Śrem WKS Warszawa
Cresovia Grodno Kaszubia Wejherowo Nadwiślan Kraków Ruch Chorzów Śląsk Siemianowice WKS Wilno
Cuiavia Inowrocław KKS Kalisz Naprzód 23 Rydułtowy Ruch Piotrków Śląsk Świętochłowice WKS Włodzimierz Wołyński
CWS Warszawa KKS Katowice Naprzód Katowice Ruch Przemyśl Śląsk Tarnowskie Góry WTC Warszawa
Cybina Poznań KKS Koluszki Naprzód Lipiny Ruch Radzionków Śmigły Wilno Wysoka Łazy
Cyklon Rogoźnik KKS Kościan Naprzód Mikołów Ruch Sosnowiec Świt Nowy Dwór Mazowiecki Wyzwolenie Łagiewniki
Cynkownia Będzin KKS Krzemieniec Naprzód Radomsko Ruch Warszawa Świt Przemyśl Zagłębianka Będzin
Czarni Chropaczów Kopalnia Brzeszcze Naprzód Ruda Ruch Wielkie Hajduki Świt Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza
Czarni Gorzyce Kopalnia Rymer Naprzód Załęże Samson Tarnów Świt Warszawa Zakrzowianka Kraków
Czarni Jasło Kordian Warszawa Nordyja Pińsk Samson Warszawa Świteź Lwów Zew Niemce
Czarni Kraków Korona Kraków Noteć Chodzież San Poznań Tarnovia Tarnów ZFG Kraków
Czarni Lwów Korona Poznań Odra Szarlej Sandecja Nowy Sącz TESP Kałusz Zgoda Bielszowice
Czarni Nakło Korona Radomsko Ogniwo Warszawa Sanoczanka Sanok TKS 1929 Toruń Zgoda Brzeziny
Czarni Poznań Korona Sambor Ognisko Baranowicze Sarmacja Będzin TKS Toruń Zgoda Skierniewice
Czarni Radom Korona Warszawa Ognisko Białystok Sarmacja Kościan Tomaszowianka Tomaszów Zieloni Zielonka
Czarni Sosnowiec Koszarawa Żywiec Ognisko Jarosław Sarmata Warszawa Torunia Toruń Zjednoczone Łódź
Czarni Toruń Kościuszko Szopienice Ognisko Kalisz SCG Grudziądz TS 20 Rybnik Znicz Pruszków
Czarni Warszawa Kotwica Gdynia Ognisko Wilno SHL Kielce TS Bochnia Zorza Poznań
Czarni Żywiec Kotwica Pińsk Okęcie Warszawa Sian Przemyśl TS Mościce Zorza Warszawa
Czarnowiejski Kraków KPW Gdynia OKN Brzesko Silesia Łagiewniki TS Myszków ZPS Chorzów
Częstochówka KPW Katowice OKS Ostrów Silesia Paruszowiec TS Sosnowiec ZPS Królewska Huta
Czuwaj Przemyśl KPW Ognisko Pińsk OKS Otwock Siła Kraków TSL Lwów ZS Toruń
Dąb Katowice KPW Ostrów Oldboye Lwów Siła Łódź TUR Firlej ZSSG Zduńska Wola
Dąbski Kraków KPW Poznań Olimpia Grudziądz Siła Zabłocie TUR Łódź ZTG Zgierz
Diana Katowice KPW Skalmierzyce Olimpia Poznań Siła Żyrardów TUR Siedlce Zuch Toruń
Dror Kołomyja KPW Starogard Olsza Kraków Skała Stryj TUR Stanisławów Zwierzyniecki Kraków
Dror Stryj KPW Zdołbunów OM TUR Kalisz Skawinka Skawina TUR Wierzbnik ŻAKS Lublin
Drugi Sokół Lwów KPW-Liga Poznań Ordon Warszawa Skoda Warszawa Turyści Częstochowa ŻAKS Wilno
Drukarz Warszawa Kraft Grodno Orkan Kraków Skra Częstochowa Turyści Łódź Żar Lublin
Drukarz Wilno Krakowianka Kraków Orkan Łódź Skra Piotrków Ukraina Lwów Żar Warszawa
Dyskobolia Grodzisk Kresy Brześć Orkan Warszawa Skra Warszawa Unia Kościan ŻASS Warszawa
Ekran Lwów Kresy Chorzów Orlę Zgierz SKS Łódź Unia Kraków ŻKGS Kalisz
Elektrit Wilno Kresy Królewska Huta Orlęta Kraków SKS Starachowice Unia Lublin ŻKS Białystok
Elektrownia Przemyśl Kresy Tarnopol Orlęta Lwów SKS Starogard Unia Poznań ŻKS Brześć
Elektryczność Warszawa Krowodrza Kraków Orlęta Tomaszów Slavia Ruda Unia Sosnowiec ŻKS Katowice
Fablok Chrzanów Kruschender Pabianice Orły Częstochowa Słowian Katowice Unia Swarzędz ŻKS Lwów
Flota Gdynia KS 06 Katowice Orzeł Bobrowniki SMP Częstochowa Unia Tczew ŻKS Złoczów
Fort Bema Warszawa KS 06 Mysłowice Orzeł Józefowiec Sokolęta Warszawa Union Gdynia ŻMS Tarnów
Garbarnia Kraków KS 06 Załęże Orzeł Pińsk Sokół Aleksandrów Union Łódź ŻRKS Kraków
GMS Łódź KS 07 Siemianowice Orzeł Warszawa Sokół Błonie Union-Touring ŻRKS Tarnopol
Goplania Inowrocław KS 09 Mysłowice Orzeł Wełnowiec Sokół Chrzanów Urania Kraków ŻTGS Radom
Górka Stanisławów KS 20 Bogucice Ostrovia Ostrów Sokół Drohobycz Urania Poznań ŻTGS Tomaszów
Grafika Lwów KS 20 Nikiszowiec Patria Kraków Sokół I Bydgoszcz Urania Starołęka ŻTGS Złoczów
Granat Kielce KS 22 Mała Dąbrówka Pentatlon Poznań Sokół Kalisz Ursus Warszawa Żyrardowianka
Granat Skarżysko KS 24 Szopienice PePeGe Grudziądz Sokół Kępno Varsovia Warszawa Boruta Kutno
Grażyna Dziedzice KS 27 Orzegów Pilica Białobrzegi Sokół Kowel Venus Gniezno Cuiavia Włocławek
Gryf Toruń KS 28 Przemyśl PKS Będzin Sokół Leszno VfR Bielsko Er-Zet Żychlin
Goplana Poznań KSZS Kutno Praga Poznań Sokół Kostrzyn Victoria Poznań Masovia Płock
KPW Kutno Lipno Stęszew Orlęta Aleksandrów Kuj. Sokół Kutno WKS Łowicz RKS Rogoźno
56 p.p. Krotoszyn Merkur Poznań Ruch Poznań Sokół Rawicz Skra Poznań TUR Zduńska Wola
KKS Konstantynów TUR Pabianice Sztern Łódź Kolejowy KS Łódź Makkabi Kalisz Rudzkie TSG
Huragan Ruda Makkabi Pabianice SPAW Kalisz Pogoń Łódź SKKM Chojny
Polska Liga Klubow


Żródła wykorzystywane w ramach zdobywania danych wykorzystywanych w grze:


Archiwa lokalnych gazet z Internetowej Biblioteki Cyfrowej (ze szczegolnym udziałem archiwów "Przeglądu Sportowego")
Kolekcja klubów tom 2.: "Legia Warszawa", Andrzej Gowarzewski
Kolekcja klubów tom 4.: "Lwów i Wilno w ekstraklasie", Andrzej Gowarzewski
"Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku", Jan Goksiński
"Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku (kluby) - tom II", Jan Goksiński
"Futbol dawnej Warszawy", Robert Gawkowski
"Zapomniane pokolenie: Polonia Bydgoszcz 1920 - 1949", Sławomir Wojciechowski
"Katalog odznak klubów sportowych. Kresy i Zaolzie", Andrzej Grabowski, Zbigniew Malinowski
Oficjalne strony poszczególnych klubów dostepne w Internecie


Zdjęcia pozyskane z Narodowego Archiwum Cyfrowego:

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zdjęcie 1-S-2526-2
Zdjęcie 1-S-2230-1
Zdjęcie 1-S-2495-1
Zdjęcie 1-S-1993
Zdjęcie 1-S-2417
Zdjęcie 1-S-2511-1
Zdjęcie 1-S-1963-2
--PLK1921 v 1.10 kontakt@plk1921.pl Krzysztof Kamiński 2012-2014--